Центральноукраїнський педуніверситет Кіровоградщини зріс у рейтингу серед ВИШів

279

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка посів 111 місце за показниками бази даних Scopus 2019 року.

В порівнянні з минулим роком рейтинг навчального закладу підвищився на 3 позиції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Також до рейтингу ВНЗ потрапив Центральноукраїнський національний технічний університет, але з показником, що є нижчим на 13 сходинок та зайнявши 133 місце.
Станом на квітень поточного року до бази даних Scopus включено 166 закладів вищої освіти України, що більше на 4 навчальних заклади, ніж у квітні 2018 року.

Місце Заклад освіти Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша 2019 (h-індекс) Індекс Гірша
2018
Різниця (2019-2018)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 17239 98814 89 84 5
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 9408 54178 70 65 5
3 (+1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3416 15584 61 54 7
4 (-1) Львівський національний університет імені Івана Франка 6622 38965 60 55 5
5 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 3454 20227 60 53 7
6 НТУУ “Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 7658 24131 54 49 5
7 Донецький національний медичний університет 1353 8100 46 43 3
8 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 3647 13804 43 40 3
9 (+1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 3712 13687 43 38 5
10 (-1) Національний університет “Львівська політехніка” 6272 18165 42 38 4
11 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 977 5961 41 36 5
12 (+2) Сумський державний університет 2301 12959 39 33 6
13 (-1) Ужгородський національний університет 2230 10700 37 35 2
14 (-1) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 676 6559 37 34 3
15 (+8) Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 288 6744 35 26 9
16 Український державний хіміко-технологічний університет 1097 6616 35 31 4
17 (-2) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 450 4690 35 32 3
18 (+1) Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 715 3977 33 30 3
19 (-2) Донецький національний університет імені Василя Стуса 1805 5614 31 31
20 (-2) Національний університет “Києво-Могилянська академія” 507 4750 31 30 1
21 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 1280 5206 30 27 3
22 (-2) Харківський національний університет радіоелектроніки 2997 6326 29 27 2
23 (-1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 766 5225 28 26 2
24 (+1) Харківський національний медичний університет 584 2190 27 24 3
25 (+1) Національний університет біоресурсів і природокористування України 846 2940 26 23 3
26 (+38) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 346 3143 25 11 14
27 (-3) Донецький національний технічний університет 1330 2942 25 24 1
28 Національний авіаційний університет 1960 3765 21 19 2
29 Одеська національна академія харчових технологій 828 2482 21 19 2
30 (-3) Запорізька  медична академія післядипломної освіти 945 2234 21 20 1
31 (-1) Національний університет харчових технологій 547 2063 21 18 3
32 (+15) Київський національний університет технологій та дизайну 480 2796 20 13 7
33 (-2) Національний фармацевтичний університет 999 2447 19 17 2
34 Одеський національний політехнічний університет 897 2041 19 16 3
35 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 208 1319 19 16 3
36 (-3) Донбаська державна машинобудівна академія 374 2240 18 16 2
37 Національний лісотехнічний університет України 233 1934 18 15 3
38 Буковинський державний медичний університет 713 1131 18 15 3
39 (new) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 133 977 18 18
40 (+8) Вінницький національний технічний університет 744 1887 17 13 4
41 (-9) Хмельницький національний університет 406 1571 17 17
42 (+18) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 416 1473 17 12 5
43 (-3) Чернігівський національний технологічний університет 314 1083 17 15 2
44 (-3) Національна металургійна академія України 929 1353 16 14 2
45 (-2) Івано-Франківський національний медичний університет 223 1075 16 14 2
46 Криворізький національний університет 424 852 16 14 2
47 (+24) Запорізький національний технічний університет 1065 1553 15 10 5
48 (+7) Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 578 1234 15 12 3
49 (+8) Тернопільський національний економічний університет 601 1218 15 12 3
50 (+2) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 372 1037 15 13 2
51 (-9) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 120 992 15 14 1
52 (-13) Одеський національний медичний університет 387 927 15 15
53 (-2) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 238 880 15 13 2
54 (-1) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 308 867 15 13 2
55 (+25) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 449 782 15 9 6
56 (-12) Київська школа економіки 90 772 15 14 1
57 (-3) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 194 670 15 13 2
58 (-9) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 540 1420 14 13 1
59 (+45) Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 1119 1414 14 6 8
60 (+6) Одеський державний екологічний університет 243 942 14 11 3
61 (-2) Приазовський державний технічний університет 567 862 14 12 2
62 Сумський національний аграрний університет 184 694 14 12 2
63 (-18) Луганський державний медичний університет 99 665 14 14
64 (-8) Київський національний університет будівництва і архітектури 503 1162 13 12 1
65 (-29) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 494 1018 13 15 -2
66 (-8) Національний транспортний університет 296 928 13 12 1
67 (-2) Запорізький національний університет 440 914 13 11 2
68 (+6) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 473 913 13 10 3
69 (+4) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 348 751 13 10 3
70 (+11) Національний університет водного господарства та природокористування 383 749 13 9 4
71 (-3) Запорізька державна інженерна академія 299 546 13 11 2
72 (-9) Харківська медична академія післядипломної освіти 389 1168 12 11 1
73 (-23) Запорізький державний медичний університет 214 750 12 13 -1
74 (+11) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 209 674 12 9 3
75 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 308 609 12 10 2
76 (+13) Донецький державний університет управління 70 595 12 9 3
77 (-16) Житомирський державний технологічний університет 228 556 12 12
78 (-11) Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 131 554 12 11 1
79 (-10) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 167 505 12 11 1
80 (-2) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 149 426 12 10 2
81 (-11) Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
42 293 12 11 1
82 (-10) Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 643 845 11 10 1
83 (7) Українська медична стоматологічна академія 479 573 11 8 3
84 Херсонський державний університет 220 490 11 9 2
85 (+58) Львівський торговельно-економічний університет 110 461 11 2 9
86 (-10) Одеська державна академія будівництва та архітектури 161 455 11 10 1
87 (+9) Національний університет фізичного виховання і спорту України 85 367 11 8 3
88 (-9) Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 347 689 10 9 1
89 (-7) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 533 604 10 9 1
90 (-7) Луцький національний технічний університет 358 492 10 9 1
91 (-4) Криворізький державний педагогічний університет 98 425 10 9 1
92 (+1) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 125 386 10 8 2
93 (+5) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 284 384 10 7 3
94 (-2) Бердянський державний педагогічний університет 106 343 10 8 2
95 (-7) Житомирський державний університет імені Івана Франка 210 324 10 9 1
96 (-10) Українська академія друкарства 107 359 9 9
97 (+25) Національний університет цивільного захисту України 121 351 9 4 5
98 (-7) Одеський національний економічний університет 83 335 9 8 1
99 (-4) Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 271 319 9 8 1
100 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 140 300 9 7 2
101 (+9) Білоцерківський національний аграрний університет 89 293 9 6 3
102 (new) Херсонський національний технічний університет 237 284 9 9
103 (-6) Харківська державна академія фізичної культури 59 274 9 8 1
104 (+2) Український державний університет залізничного транспорту 304 417 8 6 2
105 (-6) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 283 338 8 7 1
106 (-5) Київський національний торговельно-економічний університет 311 295 8 7 1
107 (-13) Українська інженерно-педагогічна академія 256 269 8 8
108 (-6) Одеський національний морський університет 160 260 8 7 1
109 (-6) Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 96 242 8 7 1
110 (+3) Міжнародний гуманітарний університет 63 188 8 5 3
111 (+3) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 51 181 8 5 3
112 (+17) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 179 330 7 3 4
113 (+3) Полтавський університет економіки і торгівлі 135 211 7 5 2
114 (-5) Харківський державний університет харчування та торгівлі 130 203 7 6 1
115 (+10) Миколаївський національний аграрний університет 104 154 7 4 3
116 (-39) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 78 151 7 10 -3
117 (+4) Вінницький національний аграрний університет 79 141 7 4 3
118 (-7) Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” 61 132 7 6 1
119 (-7) Міжрегіональна академія управління персоналом 71 106 7 6 1
120 (-15) Львівський національний аграрний університет 115 338 6 6
121 (-14) Міжнародний Соломонів університет 47 209 6 6
122 (+1) Житомирський національний агроекологічний університет 91 193 6 4 2
123 (-5) Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 124 187 6 5 1
124 (-16) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 253 186 6 6
125 (+1) Університет банківської справи 65 142 6 4 2
126 (+9) Харківський національний університет будівництва та архітектури 126 133 6 3 3
127 (-12) Донбаський державний педагогічний університет 88 132 6 5 1
128 (-11) Черкаський державний технологічний університет 117 121 6 5 1
129 (+19) Таврійський державний агротехнологічний університет 85 116 6 2 4
130 (-11) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 87 164 5 4 1
131 (+7) Національний університет “Одеська морська академія” 170 148 5 3 2
132 (-2) Дніпровський державний технічний університет 158 144 5 3 2
133 (-13) Центральноукраїнський національний технічний університет 111 142 5 4 1
134 (-3) Полтавська державна аграрна академія 81 118 5 3 2
135 (+4) Рівненський державний гуманітарний університет 146 97 5 3 2
136 (+11) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 34 55 5 2 3
137 (+3) Маріупольський державний університет 29 44 5 3 2
138 (+20) Університет економіки та права “Крок” 30 32 5 1 4
139 (-6) Київський університет імені Бориса Грінченка 63 70 4 3 1
140 (-13) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 48 70 4 4
141 (+4) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 77 69 4 2 2
142 (-10) Університет імені Альфреда Нобеля 62 68 4 3 1
143 (-7) Уманський національний університет садівництва 121 67 4 3 1
144 (-20) Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 15 63 4 4
145 (-8) Національний університет «Острозька академія» 54 57 4 3 1
146 (new) Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова 31 44 4 4
147 (-19) Київський медичний університет УАНМ 75 49 3 3
148 (+11) Державний університет телекомунікацій 67 46 3 1 2
149 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 85 40 3 2 1
150 (-16) Київський славістичний університет 7 37 3 3
151 (-1) Харківський національний університет внутрішніх справ 38 33 3 2 1
152 (-11) Мукачівський державний університет 52 27 3 3
153 (-7) Національна академія державного управління при Президентові України 12 27 3 2 1
154 (-2) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 6 23 3 2 1
155 (+6) Львівський університет бізнесу та права 8 10 3 1 2
156 (+1) Національна академія Служби безпеки України 13 104 2 1 1
157 (-15) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 33 57 2 2
158 (-14) Київський національний лінгвістичний університет 20 31 2 2
159 (-8) Київський міжнародний університет 12 14 2 2
160 (-6) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 38 13 2 2
161 (-8) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 31 13 2 2
162 (-2) Національний університет “Одеська юридична академія” 14 9 2 1 1
163 (-7) Львівський інститут економіки і туризму 7 8 2 2
164 (-2) Академія праці, соціальних відносин і туризму 9 7 2 1 1
165 (new) Харківський технологічний університет “ШАГ” 4 5 2 2
166 (new) Київський національний університет культури і мистецтв 15 4 1 1
Читайте також:  Що найбільше непокоїть олександрійців (і їхніх депутатів)?

БЕЗ КОМЕНТАРІВ