Увага суб’єктів декларування Олександрійщини! Триває черговий етап подання щорічних декларацій

166

Статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції» встановлений обов’язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічно до 01 квітня (не включно) подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Додатково інформую, що з 01 січня 2020 року набули чинності зміни до Закону України «Про запобігання корупції» які стосуються декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, з 01 січня 2020 року при заповненні декларації необхідно буде вказувати унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) складається з 13 цифр (12345678-12345). Внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється в разі видачі паспорта нового зразка, закордонного паспорта, реєстрації місця проживання чи місця перебування, реєстрації актів цивільного стану, за бажанням особи. У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля в розділі декларації 2.1 та 2.2.

Читайте також:  Що чекає на пенсіонерів Кіровоградщини у 2021 році?

Додано п. 8-1 банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Читайте також:  З якими питаннями звертались мешканці Олександрійщини на "гарячу телефонну лінію" до Юрія Коваля

Декларуються фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення (виключено «позичені іншим особам кошти»). Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Для цілей декларування членами сім’ї суб’єкта декларування вважаються:
– особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування, – незалежно від спільного проживання із таким суб’єктом;
– діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із таким суб’єктом;
– особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.
З іншими змінами можна ознайомитись за посиланням  або в секторі мобілізаційної, правоохоронної та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Читайте також:  Назвали точну дату запровадження тритижневого жорстокого карантину в Україні

Враховуючи вищевикладене, необхідно завчасно перевірити дію ЕЦП, можливість входу до персонального кабінету для декларування, а також ознайомитись з новими розділами, позиціями декларації та вимогами щодо їх заповнення.

Отримати консультацію з приводу заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можна звернувшись до сектору мобілізаційної, правоохоронної та організаційної роботи або відділу управління персоналом та правового забезпечення апарату райдержадміністрації.

Джерело.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ